– Algemene voorwaarden —

1.Toepasselijkheid

1.1 Op alle bestelde producten, aanbiedingen of andere producten van BOHO-sloff zijn de volgende verkoopvoorwaarden van toepassing.

2.Overeenkomst

2.1 De overeenkomt komt tot stand na acceptatie van uw bestelling.

3. Prijzen

3.1 BOHO-sloff behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen.

3.2 De prijzen worden vermeldt inclusief btw. BTW is 0% op alle goederen per 1 january 2020. 

4. Ruilen/retourneren

4.1 Mocht u niet tevreden zijn over het product kunt u deze binnen 14 dagen ruilen of retourneren. Bij retourneren zult u het aankoopbedrag terug krijgen ). De kosten van het retourneren zijn voor uw rekening. Bij ruilen verzenden wij het nieuwe product op onze kosten.

4.2 Aanvraag voor retourneren of ruilen geschiedt uitsluitend via : [email protected]

4.3 U komt in aanmerking voor retournering of ruilen als u de aanvraag zoals beschreven in 4.2 en 4.4 binnen 14 dagen na de aankoop heeft gedaan.

4.4 Retour wordt uitsluitend aangenomen als de producten ongedragen en onbeschadigd zijn. 

5. Passen

5.1 Wij bezitten geen fysieke winkels en verkopen via de webshop. Wilt u toch passen kunt u een afspraak maken via: [email protected]

5.2 Ons maattabel geeft een algemeen maattabel weer op basis van onze ervaringen. BOHO-sloff is niet verantwoordelijk voor afwijkende maten.

5.3 U heeft het recht binnen 14 dagen te retourneren nadat u de aankoop heeft gedaan.

6. Verzendkosten

6.1 U betaald geen verzendkosten binnen NL vanaf €50

6.2 Standaard verzendkosten met Track & Trace zijn 6,95 euro. 

7. Betalen

7.1 Betalen kan via ideal, overboeking of Paypall. U kunt ook persoonlijk langskomen en via de Pin uw aankoop voldoen.

7.2 Indien u met enige betaling in gebreken bent, is BOHO-sloff gerechtigd de betreffende overeenkomst en de daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

8. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

8.1 Op alle rechten, plichten, bestellingen, aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, aslmede op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

8.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

9. Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

 

0 0 stemmen
Uw beoordeling
>